menu

Het traject

Kennismaking

Na een telefonisch onderhoud, mail ik jullie een intakeformulier door. Dit formulier wordt tijdens het intakegesprek grondig met u besproken.

Het intake gesprek vindt plaats in de praktijk, enkel met de ouders. Tijdens dit gesprek kan er inzicht verkregen worden in de hulpvraag. Ook kunnen wij, coach en ouders, ervaren of er een “klik” is, een goed gevoel van beide kanten speelt een belangrijke rol tijdens het hele proces.

Dit maakt het mogelijk om de vereiste openheid en diepgang in sessies te verkrijgen.

Het coachingtraject

Soms zijn een paar sessies reeds voldoende om je kind verder op stap te helpen. We gaan er van uit dat een traject tussen de 5 à 10 sessies bestaat.

Een sessie duurt 1 uur, waarvan ik 50 minuten met uw kind (jonge kinderen maximaal 30 minuten) werk, daarna 10 minuten met u, als ouder(s). We overlopen de gedane oefeningen en het “Snoezelwerk”. U heeft dan ook de mogelijkheid om de nodige vragen te stellen en te reflecteren.

Tijdens de sessies wordt getracht een prettige, veilige, vertrouwde en speelse sfeer te creëren. Af en toe wordt ook gewerkt met een “driehoek” : ouder, kind, coach. Deze manier werkt effectief en aangenaam voor alle partijen.

Uw kind krijgt een “Snoezel/Kroezelschrift” mee, hierin worden oefeningen aangeboden. Het is de bedoeling dat deze thuis worden ingeoefend en opgevolgd. Het is geen huiswerk, wel “Snoezel/Kroezelwerk” (oefenwerk).

Indien nodig, en altijd in overleg met de ouder, neem ik contact met de school, kinderarts, kinderpsycholoog,…

Neem vandaag contact op

Bel naar 0479/90.27.04 voor een afspraak
of laat een bericht na.